Độ bền xé rách

Phương pháp này được áp dụng nhằm xác định lực xé rách trung bình của vải dệt thoi. Phương pháp này cho ta dữ liệu để xác định độ bền của vải khi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm đó.
(a) Xé kiểu Single Tongue: Được phát triển từ máy thử sức căng loại CRE và là máy dùng để xác định lực xé rách của lưỡi xé. Một mẫu được cắt với hình dạng như 02 ống quần. Lực xé được đo là lực được yêu cầu tác động đến lực xé trước lúc bắt đầu khi lực được tác dụng song song đến mẫu cắt và mẫu vải xé trong bảng chỉ dẫn về lực được áp dụng.
(b) Xé kiểu Elmendorf: Quả lắc: Mẫu được đặt giữa 02 ngàm kẹp, dùng dao cắt sẵn mẫu sau đó đánh quả lắc để xé với khoảng cách xác định nhằm tạo ra lực xé bình quân với đơn vị đo là pounds cho cả sợi dọc và sợi ngang

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com