Ci7xxx – Benchtop Spectrophotometers

Phân tích màu và kiểm soát chất lượng với độ chính xác và độ lặp lại cao trong chuỗi cung ứng. Quang phổ được sử dụng để tạo màu chuẩn, lập công thức màu và kiểm soát chất lượng

Đặc điểm & Công dụng
Độ lặp lại và sai số tương đương giữa các thiết bị tốt nhất, đảm bảo kết quả đồng nhất và chính xác
Nguồn sáng UV để đo mẫu có chất quang sắc
Kết quả được lưu trữ và có thể tra cứu với hình ảnh mẫu và các thông số đo theo từng mẫu vào từng thời điểm đo
Thay đổi kích thước lỗ đo để đo các mẫu có kích thước khác nhau
Kết hợp với NetProfiler để kiểm định thiết bị, tối ưu hóa và đồng nhất điều kiện đo của thiết bị

Tiêu chuẩn

Offers ≤0.08 dE* inter-instrument agreement and ≤0.01 dE*repeatability

Provides measurement flexibility with switchable reflectance and optional transmission apertures

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com